Budgivning

Hvordan legger jeg inn bud hos dere?

Ditt første bud må leveres på vårt budskjema som du finner i salgsoppgaven. Budet må være signert og vedlagt legitimasjon. Budet kan signeres digitalt ved henvendelse til megler.

Interessentene blir informert om høyeste bud. Vi informerer også om evt forbehold ved budet. Men navn på byder kan vi ikke opplyse.

Budøkning kan gjøres pr sms, e-post eller ved å ringe megleren som kan veilede deg ift å få registrert ditt bud.

How to place a bid?

Your first bid must be written on our bidding-form which You find in the prospect. The bidding-form must be signed wiht your signature. The form can be scanned and sent to us by e-mail along with your identification or You can call our company to get help. 

Warning! According to norwegian law the bid is legally binding. You cannot withdraw the bid.