Priser

Hva koster advokatbistand?

Salær fastsettes med utgangspunkt i timepris, men justert etter bl.a. vanskelighetsgrad og resultat.

Ved starten av oppdrag vil du få tilsendt oppdragsbekreftelse som beskriver prising av oppdrag mv.

Prisliste

Eks. MVA

Inkl. MVA

Ord. timepris

1.400 - 2.200  

1.750 - 2.750

Ektepakt, testament,samboeravtale    

3.200

4.000

1/2 times konsultasjon

800

1.000

Telefon­konsultasjon

400

500

 

Fastpriser gjelder kun kurante forhold. Det må gjøres en konkret vurdering i forkant av hvert oppdrag.

Betaling skjer vanligvis etterskuddsvis iht faktura. I enkelte tilfeller kan det bli bedt om forskudd.

Vi nå har åpnet for betaling ved bruk av VIPPS. 

* Advokat Kjetil Rege - Vipps nr 552897.

Fri rettshjelp

Inntektsgrensen for å innvilge fri rettshjelp er kr 350.000 for enslige og kr 540.000 for ektefeller/samboere. Typiske saker der fri rettshjelp kan gis er barnefordeling, skifte etter samlivsbrudd, trygdesaker, personskadeerstatning. Egenandel fra kr 1.215,-. Les mer om reglene her.

I straffesaker betaler det offentlige salæret til forsvarer når det er tatt ut tiltale, og allerede under etterforskningen i de fleste bistandsadvokatoppdrag. Foreleggssaker betales normalt ikke av det offentlige.

Advokatutgifter kan også dekkes av private forsikringer, bl.a. villaforsikring. Klienten må normalt betale egenandel.