Info om tiltak ifm Corona-situasjonen: 
Vi har iverksatt tiltak som følge av Corona-situasjonen. Det vil bli utstrakt bruk av hjemmekontor, og vi følger myndighetenes krav ift karantene. Klientmøter på kontoret vil begrenses til et absolutt minimum. Vi har styrket renhold ved at eksponerte overflater jevnlig blir vasket med Antibac, og det blir fortløpende vurdert om andre tiltak skal iverksettes. Det er ikke til å unngå at tiltakene kan medføre forsinkelser i våre arbeidsprosesser, men vi vil gjøre vårt beste for at konsekvensene skal bli så små som mulig. 

Velkommen til regionens største advokatfellesskap.

Advokater og eiendomsmeglere under samme tak.  Sentral beliggenhet like ved havneterminalen på Finnsnes.
Både som advokat og megler er vi opptatt av tillit og kvalitet i arbeidet. Våre kvalitetssikringssystemer og etablerte rutiner bidrar langt på vei. Men mest av alt er det advokatens egne holdninger og relasjoner som er basis for den nødvendige tillit. Vårt kontor ønsker å fremstå med høy integritet overfor klienter, parter og våre omgivelser for øvrig.

Advokatene Rege & Wibe

Trenger du advokathjelp er vi det naturlige valg. Hos oss finner du erfarne advokater som til sammen har en bredde som dekker de fleste rettsområder, både for private og næringsdrivende. Vi tar imot saker i hele Midt-Troms. 

Les mer

Midt Troms Eiendom

Vi har meglet boliger og næringseiendommer i Midt-Troms i mer enn 20 år. Vår solide erfaring og lokalkunnskap kommer deg til gode i salgsprosessen. Ønsker du å stå for salget selv og la oss gjøre papirarbeidet etterpå, er det ikke noe problem. Ta kontakt for mer informasjon.

Les mer