Om oss

Vårt kontor er med våre fire advokater  og 1 advokatfullmektig det største etablerte advokatmiljøet i Midt-Troms, og vi ivaretar de fleste rettsområder. Advokat Hans A. Karoliussen etablerte seg sammen med tidligere advokat Gaute Berg-Rolness i 1991. Kjetil Rege ble ansatt i 1998 og startet egen advokatpraksis i fellesskap med Karoliussen i år 2000. I 2007 ble kontoret utvidet med en advokatfullmektig, og ved årsskiftet 2007/08 gikk advokat Kjetil Wibe inn med egen praksis i fellesskap med Karoliussen og Rege. I 2010 utvidet vi med nok en advokatfullmektig. Karoliussen trådte ut av kontorfellesskapet ved årsskiftet 2012/13. Advokat Kjetil Wibe sluttet i 2021 og overlot sin virksomhet til advokat Cato Simonsen.

Advokatene er medlemmer av og har / har hatt flere tillitsverv i Advokatforeningen.
Forværelset betjenes av våre blide og dyktige sekretærer Stina Markussen og Hanne Hansen. Hanne har medhjelpererksamen i eiendomsmegling og bistår med meglingsoppgaver.

Vi har kontortid mandag - fredag fra kl 08.00 - 15.45. Sommertid fra 15. mai til 14. september med åpent til kl 15.00.

Du finner oss i Torggata 3 - Finnsnes Panorama - inngang fra siden som vender mot riksveien.

Ansatte

Kjetil Rege

Advokat - tiltrådte advokatfellesskapet i 1998.

Kontaktinfo:
Tlf: 77 87 00 10
Epost: rege@advkontor.no

Cand. jur 1997. Spesialfag odelsrett. Erfaring fra trygdekontor, advokatfullmektig og egen praksis fra 2000. Betydelig erfaring fra behandling av konkursbo og dødsbo. For øvrig allsidig praksis innen de fleste retts-områder. Fast forsvarer for Nord-Troms og Senja tingrett og Hålogaland lagmannsrett. Leder av Disiplinærutvalget for Nord-Norge kretsene.

Cato Simonsen

Advokat - tiltrådte advokatfellesskapet i 2012.

Kontaktinfo:
Tlf: 77 87 00 10
Epost: cato@advkontor.no

Master i Rettsvitenskap 2008 med politirett som spesialfag, samt masteroppgave og erfaring på PhD-gradsnivå innenfor strafferett. Har tidligere arbeidet som universitetslektor og stipendiat ved Det juridiske fakultet i Tromsø, samt som politifullmektig. Bred erfaring fra kurs og undervisning innen ulike juridiske fagfelt, og har jevnlig sensur- og veiledningsoppdrag ved UiT. Fast bistandsadvokat i rettskretsene for Nord-Troms og Senja tingrett samt Hålogaland lagmannsrett. Yter juridisk bistand til både bedrifter, offentlig sektor og privatpersoner. Han har allsidig praksis, med hovedvekt på fast eiendom, barnefordeling, barnevern, strafferett, vegtrafikk og kontraktsrett. Har utstrakt erfaring innenfor saker etter barneloven og barnevernloven og påtar seg slike oppdrag over hele landet.

Kathrine Jakobsen

Advokat - tiltrådte advokatfellesskapet i 2011.

Kontaktinfo:
Tlf: 77 87 00 10
Epost: kathrine@advkontor.no

Master i Rettsvitenskap 2009 med spesialisering innen arbeidsrett og selskapsrett.
Hun har skrevet avhandling om tolking av Svalbardtraktaten.
Arbeidserfaring fra kommunal sektor, plan- og bygningsetaten.
Jobber hovedsaklig med barnevern, barne- og familierett.
Bred erfaring i møte Fylkesnemdna for barnevern samt overprøving i tingretten

Martine Jacobsen Lund

Advokat - tiltrådte advokatfellesskapet i 2020.

Kontaktinfo:
Tlf: 77 87 00 10
Epost: martine@advkontor.no

Master i Rettsvitenskap høsten 2019. Erfaring som saksbehandler på NAV-kontor. Hovedvekten av arbeidsoppgaver hos oss er eiendomsmegling og fast eiendoms rettsforhold samt strafferett. 

Tor Andre Barge

Advokatfullmektig - tiltråde advokatfellesskapet i aug 2022.

Kontaktinfo: 
Tlf: 77 87 00 10
Epost: tor@advkontor.no

Master i rettsvitenskap 2022 med avsluttende avhandling om bruken av likevektsrettferdighet i straffutmålingen. Arbeidserfaring fra politiet, kriminalomsorgen og lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet. Utdannet ved UiT - Norges arktiske universitet i Tromsø.

Hans Brox 

Advokat – tiltrådte advokatfellesskapet i 2020.

Kontaktinfo:
Tlf: 77 87 00 10
Epost: hans@advkontor.no

Master i Rettsvitenskap 2017 med fordypning i barnerett.
Bachelor i Statsvitenskap 2012 med fordypning i offentlig politikk og
administrasjon. Utdannet ved Universitetet i Oslo. Arbeidserfaring fra privat sektor. Inngående kunnskap om flere rettsområder, herunder fast eiendoms rettsforhold, strafferett, barnerett og avtalerett.  Bred internasjonal erfaring. Snakker norsk, engelsk og spansk. Behersker portugisisk og tysk.