Priser

Ordinært salgsoppdrag

Inntil videre tilbyr vi ikke nye ordinære salgsoppdrag. Dette skyldes kapasitetshensyn ved kontoret. 

Vi tilbyr heller ikke lengre e-takst pga kapasitet. 

Vi har rammeavtale med tingretten og må prioritere kapasitet til tvangssalg. 

Oppgjørsoppdrag

Pga kapasitetshensyn tilbyr vi for tiden ikke oppgjørsoppdrag.