Kontakt oss

Advokatene Rege & Simonsen /
Midt Troms Eiendom AS

Postadresse:
Postboks 316, 9305 Finnsnes

Besøksadresse:
Torggata 3, Finnsnes

Tlf: 77 87 00 10 

E-post: post@mteiendom.no

Vær oppmerksom på at vanlig e-post ansees som en usikker kommunikasjonskanal. Send derfor ikke sensitive eller taushetsbelagte opplysninger.