Velkommen til regionens største advokatfellesskap!

Vi er 5 advokater og 1 advokatfullmektig som til sammen har meget allsidig praksis og erfaring. Vårt kontor driver allminnelig praksis. Det vil si at vi tar imot de fleste typer saker. Advokatene har likevel hver sine spesialfelt med særlig kompetanse og erfaring. Du kan enten be om en avtale med en bestemt advokat hos oss, eller vi vil tildele den advokat som har riktig kompetanse og kapasitet for din sak.

Vi tilbyr bred juridisk bistand innenfor de fleste rettsområder. Vi kan hjelpe med juridiske vurderinger og råd, bistand i tvisteløsning og prosedyreoppdrag for domstoler og fylkesnemnd.

Faste offentlige oppdrag er blant annet forsvarer og bistandsadvokat i straffesaker, bostyreroppdrag i dødsbo og konkursbo samt advokat i barnevernsaker. 

Domstolene ansetter faste bistandsadvokater og faste forsvarere i hver enkelt rettskrets. I vår rettskrets som administreres av Nord-Troms og Senja tingrett og Hålogaland lagmannsrett er det antatt 2 faste bistandsadvokater og 2 faste forsvarere.Vårt kontor er utvist tillit ved at Kjetil Rege er fast forsvarer og Cato Simonsen er fast bistandsadvokat.

På siden www.advokatenhjelperdeg.no finner du nyttig informasjon og veiledning før du engasjerer advokat. Dette er en tjeneste som leveres av Advokatforeningen.

Alle våre advokater er medlem av Advokatforeningen. Det betyr blant annet at advokatene er forpliktet til å gjennomføre etterutdanningskurs i samsvar med foreningens retningslinjer. Dette skal sikre deg som klient at advokaten er best mulig oppdatert om rettsreglene på det område vedkommende jobber.

hCaptcha