Text

PERSONVERNERKLÆRING
ADVOKATENE REGE & WIBE OG
MIDT TROMS EIENDOM AS

 

 

Text

Virksomhetens fulle navn og kontaktinformasjon.

Kontorfellesskapet består av 3 selvstendige virksomheter:

  • Advokat Kjetil Rege, kontaktperson Kjetil Rege, tlf 77 87 00 10
  • Advokat Kjetil Wibe AS, kontaktperson Kjetil Wibe, tlf 77 87 00 10
  • Midt Troms Eiendom AS, kontaktperson Kjetil Rege, tlf 77 87 00 10

PERSONVERNERKLÆRING OG GDPR-SAMSVARSERKLÆRING

Virksomhetene etterlever norsk personvernlovgivning. Innhenting av personopplysninger, lagring og behandling skjer i samsvar med dette på en sikker måte. Personopplysninger innhentes i forbindelse med inngåelse og behandling av eiendomsmeglingsoppdrag, herunder gjennomføring av det økonomiske oppgjøret. Vi innfrir lovgivningens krav til GDPR som forutsatt i EU-forordningen (EU) nr. 2016/679.
Ved bruk av våre tjenester gir du ditt samtykke til vår personvernerklæring.


HVA REGISTRERER VI AV DATA OM DEG?
 Virksomhetene samler inn opplysninger du selv gir til oss, i tillegg til opplysninger du samtykker til blir gitt av banker m.v. eller andre.
Opplysninger som registreres kan for eksempel være navn, bosted, telefonnummer, e-postadresse m.v. Disse opplysningene lagres av oss for å yte eller sikre leveranse av de eiendomsmeglingstjenestene skal motta, samt for å forbedre tjenestene våre og for å forebygge svindel. Vi lagrer også opplysninger når du kontakter oss, eksempelvis når du sender en e-post til, slik at vi kan svare på dine spørsmål samt oppfylle krav i lov om eiendomsmegling til arkivering.

Advokatvirksomheten registrerer opplysninger som vi får fra deg eller andre for å ivareta dine interesser. 


HVORFOR REGISTRER VI DATA OM DEG?
Eiendomsmeglingsforetak er i lov og forskrift om eiendomsmegling, lov om forskrift om hvitvasking m.v. pålagt å innhente og registrere personopplysninger om selgere, kjøpere og interessenter (budgivere) i forbindelse med omsetning av fast eiendom.
Dersom du ønsker informasjon om eiendommer som er til salgs m.v. vil vi be om et særlig samtykke for registering og behandling av nødvendig informasjon.
Advokatvirksomhet er pålagt å registrere personopplysninger iht lov om hvitvasking mv.


DELING
Virksomhetene deler personopplysningene med andre kun etter forutgående databehandleravtale, og da som et ledd i produksjonen av egen tjeneste. Foretaket selger ikke personopplysninger til noen.
Det gjøres oppmerksom på at foretaket kan være rettslig forpliktet til å utlevere personopplysninger til offentlig myndighet mv. som følge av en rettsavgjørelse, lov eller forskrift. Personopplysninger blir ikke overført til mottakere utenfor Europa.

Advokatvirksomheten kan sende personopplysninger til motparter, domstol etc ifm ivaretakelse av dine interesser så lenge det ikke bryter med lovbestemt taushetsplikt.


HVORDAN SLETTES OPPLYSNINGENE? INNSYN
Foretaket oppbevarer informasjon så lenge det er nødvendig i forhold til formålet med behandlingen og de lovpålagte pliktene vi har. Foretaket er etter lov om eiendomsmegling pålagt å oppbevare opplysninger knyttet til den enkelte handel i 10 år. Andre opplysninger vil bli slettet så snart det er adgang til dette.
Informasjonen om deg vi har lagret kan slettes ved å sende en henvendelse til oss. Dette gjelder ikke opplysninger underlagt lovpålagt oppbevaringsplikt.
For opplysninger innhentet i samsvar med annen lovgivning er det normalt ikke innsynsrett.

Advokatvirksomheten tar vare på personopplysninger i inntil 10 år ved arkivering av saker.


KLAGERETT
Datatilsynet er klageorgan for alle klager knyttet til behandling av personopplysninger m.v. Se www.datatilsynet.no. 

Finnsnes, den 09.12.2018 

Text

Hverdager fra kl 8:00 - 15:45 

Kontakt oss på tlf 77 87 00 10 eller kom innom i Torggata 5

Org nr 982 193 753


Personvernerklæring

Build your own website
Ⓒ Alle rettigheter forbeholdt
Privacy Policy
Din personlige integritet er viktig for oss. Vi bruker hovedsakelig cookies for statistikk og for å forbedre brukeropplevelsen.
Jeg aksepterer
Mer informasjon