Text

PERSONVERNERKLÆRING
ADVOKATENE REGE & WIBE OG
MIDT TROMS EIENDOM AS

 

 

Text
Virksomhetens fulle navn og kontaktinformasjon. Kontorfellesskapet består av 3 selvstendige virksomheter:
  • Advokat Kjetil Rege, kontaktperson Kjetil Rege, tlf 77 87 00 10
  • Advokat Kjetil Wibe AS, kontaktperson Kjetil Wibe, tlf 77 87 00 10
  • Midt Troms Eiendom AS, kontaktperson Kjetil Rege, tlf 77 87 00 10

Hva slags personopplysninger virksomheten behandler

Advokatfirmaet behandler opplysninger for å identifisere klienter, parter, vitner og andre aktører i sakene. Videre behandles opplysninger som er relevant for klientens interesser i den enkelte sak. Meglerfirmaet behandler opplysninger som er nødvendige for å gjennomføre megleroppdraget, som for eksempel finansielle opplysninger og personnummer.

 

Hvilke formål virksomheten bruker personopplysningene

Vi bruker opplysningene for å ivareta klientens interesser i sak samt for å oppfylle lovpålagte kontroller (hvitvaskingskontroll).

 

Hva er det rettslige grunnlaget for virksomhetens behandling av personopplysninger

Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger er lov, samtykke/avtale og interesseavveining (gjøre gjeldende og forsvare rettskrav for klient og firmaet).

 

Hvem utleverer virksomheten eventuelt personopplysninger til

I forbindelse med håndtering av klientens sak kan personopplysninger bli levert til motparter, domstoler og andre aktører så lenge de er forenlig med å ivareta klientens interesser og det ikke strider mot vår taushetsplikter. Personopplysninger blir ikke overført til tredjestater.

 

Hvor lenge lagres personopplysningene.

Vi lagrer normalt personopplysningene sammen med saksdokumenter i 10 år.

 

Hvilke rettigheter har den registrerte

Den registrerte har rett til å få vite hva firmaet har innhentet av personopplysninger. Den registrerte har rett til å kreve korrigering av opplysninger og sletting av opplysninger som ikke er nødvendig for å oppfylle firmaets lovpålagte plikter eller som er nødvendig for å gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav. Det kan ikke kreves innsyn, korrigering eller sletting av personopplysninger som firmaet har mottatt fra andre (for eksempel straffesaksdokumenter etc).

 

Finnsnes, den 01.03.2018 

Text

Hverdager fra kl 8:00 - 15:45 

Kontakt oss på tlf 77 87 00 10 eller kom innom i Torggata 5

Org nr 982 193 753


Personvernerklæring

Build your own website
Ⓒ Alle rettigheter forbeholdt
Privacy Policy
Din personlige integritet er viktig for oss. Vi bruker hovedsakelig cookies for statistikk og for å forbedre brukeropplevelsen.
Jeg aksepterer
Mer informasjon