Text

Om oss

Text

Vårt kontor er med våre fem advokater det største etablerte advokatmiljøet i Midt-Troms, og vi ivaretar de fleste rettsområder. Advokat Hans A. Karoliussen etablerte seg sammen med tidligere advokat Gaute Berg-Rolness i 1991. Kjetil Rege ble ansatt i 1998 og startet egen advokatpraksis i fellesskap med Karoliussen i år 2000. I 2007 ble kontoret utvidet med en advokatfullmektig, og ved årsskiftet 2007/08 gikk advokat Kjetil Wibe inn med egen praksis i fellesskap med Karoliussen og Rege. I 2010 utvidet vi med nok en advokatfullmektig. Karoliussen trådte ut av kontorfellesskapet ved årsskiftet 2012/13.

Text

Advokatene er medlemmer av og har / har hatt flere tillitsverv i Advokatforeningen.
Forværelset betjenes av våre blide og dyktige sekretærer Stina Markussen og Hanne Hansen. Hanne har medhjelpererksamen i eiendomsmegling og bistår med meglingsoppgaver.

Vi har kontortid mandag - fredag fra kl 08.00 - 15.45. Sommertid fra 15. mai til 14. september med åpent til kl 15.00.

Du finner oss i Torggata 5 - Finnsnes Panorama - inngang fra siden som vender mot riksveien (vis a vis Felleskjøpet).

Text

Ansatte

Image
Text

Kjetil Wibe

Advokat - tiltrådte advokatfellesskapet i 2008.


Kontaktinfo:
Tlf: 77 87 00 10
Epost: wibe@advkontor.no

 

Cand.jur 2001. Har arbeidet i Finansdept, Europakommisjonen og Senja tingrett. Har vært sensor ved UiT og UiB, tilkn. forfatter for Gyldendal Rettsdata og medlem i ulike nemnder/utvalg. Yter bistand til både bedrifter, offentlig sektor og privatpersoner. Hovedvekt på kontraktsrett, forsikring, selskapsrett, fast eiendom, pant/konkurs, arbeidsrett, prosedyre. Tar også oppdrag innen strafferett og er fast bistandsadvokat for Senja tingrett og Hålogaland lagmannsrett. Er styremedlem i flere styrer, blant annet Finanstilsynet.

Image
Text

Kjetil Rege

Advokat - tiltrådte advokatfellesskapet i 1998.


Kontaktinfo:
Tlf: 77 87 00 10
Epost: rege@advkontor.no

 

Cand. jur 1997. Spesialfag odelsrett. Erfaring fra trygdekontor, advokatfullmektig og egen praksis fra 2000. Betydelig erfaring fra behandling av konkursbo og dødsbo.For øvrig allsidig praksis innen de fleste rettsområder. Fast forsvarer for Senja tingrett og Hålogaland lagmannsrett. Sitter i Disiplinærutvalget for Nord-Norge kretsene.

Image
Text

Kathrine Jakobsen

Advokat - tiltrådte advokatfellesskapet i 2011.


Kontaktinfo:
Tlf: 77 87 00 10
Epost: kathrine@advkontor.no

 

Master i Rettsvitenskap 2009 med spesialisering innen arbeidsrett og selskapsrett.
Hun har skrevet avhandling om tolking av Svalbardtraktaten.
Arbeidserfaring fra kommunal sektor, plan- og bygningsetaten.
Jobber hovedsaklig med barnevern, barne- og familierett.
Bred erfaring i møte Fylkesnemdna for barnevern samt overprøving i tingretten

Image
Text

Cato Simonsen

Advokat - tiltrådte advokatfellesskapet i 2013.


Kontaktinfo:
Tlf: 77 87 00 10
Epost: cato@advkontor.no

 

Master i Rettsvitenskap 2008 med politirett som spesialfag, samt masteroppgave og erfaring på PhD-gradsnivå innenfor strafferett. Har tidligere arbeidet som universitetslektor og stipendiat ved Det juridiske fakultet i Tromsø, samt som politifullmektig. Bred erfaring fra kurs og undervisning innen ulike juridiske fagfelt, og har jevnlig sensur- og veiledningsoppdrag ved UiT. Yter juridisk bistand til både bedrifter, offentlig sektor og privatpersoner. Han har allsidig praksis, med hovedvekt på fast eiendom, barnefordeling, barnevern, strafferett, vegtrafikk og kontraktsrett.

Image
Text

Lill-Grete Bie

Advokat - tiltrådte advokatfellesskapet i 2013.


Kontaktinfo:
Tlf: 77 87 00 10
Epost: bie@advkontor.no

 

Cand. jur 1998. Spesialfag forsikringsrett. Advokatbevilling 2001. Ansatt hos advokat Kjetil Rege i 2013. Mer enn 10 års erfaring som advokat/ advokatfullmektig/megler. Har også jobbet over 4 år med fast eiendom hos landets største grunneier Statsskog SF. Arbeider i hovedsak med eiendomsmegling og fast eiendoms rettsforhold.

Text

Hverdager fra kl 8:00 - 15:45 

Kontakt oss på tlf 77 87 00 10 eller kom innom i Torggata 5

Org nr 982 193 753


Personvernerklæring

Build your own website
Ⓒ Alle rettigheter forbeholdt
Privacy Policy
Din personlige integritet er viktig for oss. Vi bruker hovedsakelig cookies for statistikk og for å forbedre brukeropplevelsen.
Jeg aksepterer
Mer informasjon