Text

Velkommen til regionens største advokatfellesskap!

Text

Vi er 5 advokater med allsidig praksis og erfaring. Vårt kontor driver allminnelig praksis. Det vil si at vi tar imot de fleste typer saker. Advokatene har likevel hver sine spesialfelt med særlig kompetanse og erfaring. Du kan enten be om en avtale med en bestemt advokat hos oss, eller vi vil tildele den advokat som har riktig kompetanse og kapasitet for din sak.


Vi tilbyr bred juridisk bistand innenfor de fleste rettsområder. Vi kan hjelpe med juridiske vurderinger og råd, bistand i tvisteløsning og prosedyreoppdrag for domstoler og fylkesnemnd.


Faste offentlige oppdrag er blant annet forsvarer og bistandsadvokat i straffesaker, bostyreroppdrag i dødsbo og konkursbo samt advokat i barnevernsaker. 


Vi har advokat tilknyttet Huseiernes Landsforbund. 

Text

Domstolene ansetter faste bistandsadvokater og faste forsvarere i hver enkelt rettskrets. I vår rettskrets som administreres av Senja tingrett er det antatt 2 faste bistandsadvokater og 2 faste forsvarere.Vårt kontor er utvist tillit ved at Kjetil Wibe er fast bistandsadvokat og Kjetil Rege er fast forsvarer.


Advokatene Rege & Wibe er samarbeidspartner for nettstedet www.straffekalkulator.no i rettskretsen. Her kan du finne nyttig informasjon om straffenivået i forskjellige saker. Du finner også informasjon om gangen i en straffesak og annen nyttig informasjon.


På siden www.advokatenhjelperdeg.no finner du nyttig informasjon og veiledning før du engasjerer advokat. Dette er en tjeneste som leveres av Advokatforeningen.

Image
Text

Alle våre advokater er medlem av Advokatforeningen. Det betyr blant annet at advokatene er forpliktet til å gjennomføre etterutdanningskurs i samsvar med foreningens retningslinjer. Dette skal sikre deg som klient at advokaten er best mulig oppdatert om rettsreglene på det område vedkommende jobber.
Googlemap
Form2
Navn
Please fill name field
Epost
Please fill e-mail field
Beskjed
Please fill message field
Send
Text

Hverdager fra kl 8:00 - 15:45 

Kontakt oss på tlf 77 87 00 10 eller kom innom i Torggata 5

Org nr 982 193 753


Personvernerklæring

Build your own website
Ⓒ Alle rettigheter forbeholdt
Privacy Policy
Din personlige integritet er viktig for oss. Vi bruker hovedsakelig cookies for statistikk og for å forbedre brukeropplevelsen.
Jeg aksepterer
Mer informasjon