Priser

Ordinært salgsoppdrag:
Provisjon 2,625 %. Min kr 25.000
Utlegg (variable):
Annonsering ca kr 6.000
Finn.no kr 2.100
Takst fra kr 6.000
Kjøring iht off. sats
Eierskifteforsikring 6 promille, min kr 7.500
Ta gjerne kontakt for spesifisert tilbud med priseksempe.
Tinglysingsgebyrer betales av kjøper.
Oppgjørsoppdrag:
Pris fra kr 11.250 + utlegg.
Ta gjerne kontakt for mer informasjon og tilbud.
Advokatene
Rege & Wibe
Torggata 5
Pb 316
9305 Finnsnes

Tlf: 77 87 00 10
Fax: 947 633 48
rege@advkontor.no
wibe@advkontor.noKontoret deltar i gratis
advokatvakt annenhver
torsdag på biblioteket.