PERSONVERNERKLÆRING

Kontorfellesskapet består av 3 selvstendige virksomheter:

Advokat Kjetil Rege, kontaktperson Kjetil Rege, tlf 77 87 00 10

Advokat Kjetil Wibe AS, kontaktperson Kjetil Wibe, tlf 77 87 00 10

Midt Troms Eiendom AS, kontaktperson Kjetil Rege, tlf 77 87 00 10

Hva slags personopplysninger virksomheten behandler.

Advokatfirmaet behandler opplysninger for å identifisere klienter, parter, vitner og andre aktører i sakene. Videre behandles opplysninger som er relevant for klientens interesser i den enkelte sak.

Meglerfirmaet behandler opplysninger som er nødvendige for å gjennomføre megleroppdraget, som for eksempel finansielle opplysninger og personnummer.

Hvilke formål virksomheten bruker personopplysningene.

Vi bruker opplysningene for å ivareta klientens interesser i sak samt for å oppfylle lovpålagte kontroller (hvitvaskingskontroll).

Hva er det rettslige grunnlaget for virksomhetens behandling av personopplysninger.

Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger er lov, samtykke/avtale og interesseavveining (gjøre gjeldende og forsvare rettskrav for klient og firmaet).

Hvem utleverer virksomheten eventuelt personopplysninger til

I forbindelse med håndtering av klientens sak kan personopplysninger bli levert til motparter, domstoler og andre aktører så lenge de er forenlig med å ivareta klientens interesser og det ikke strider mot vår taushetsplikter. Personopplysninger blir ikke overført til tredjestater.

Hvor lenge lagres personopplysningene.

Vi lagrer normalt personopplysningene sammen med saksdokumenter i 10 år.

Hvilke rettigheter har den registrerte

Den registrerte har rett til å få vite hva firmaet har innhentet av personopplysninger. Den registrerte har rett til å kreve korrigering av opplysninger og sletting av opplysninger som ikke er nødvendig for å oppfylle firmaets lovpålagte plikter eller som er nødvendig for å gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav. Det kan ikke kreves innsyn, korrigering eller sletting av personopplysninger som firmaet har mottatt fra andre (for eksempel straffesaksdokumenter etc).

Finnsnes, den 01.03.2018

Advokatene
Rege & Wibe
Torggata 5
Pb 316
9305 Finnsnes

Tlf: 77 87 00 10
Fax: 947 633 48
rege@advkontor.no
wibe@advkontor.noKontoret deltar i gratis
advokatvakt annenhver
torsdag på biblioteket.