Advokatene Rege & Wibe

Budrunder

  • Alle budrunder må være skriftlige. Vi har sms-løsning som ivaretar dette kravet. Det er derfor ikke nødvendig å fylle ut nytt budskjema ved forhøyelse av bud.
  • Budgiver må legitimere seg, gjerne ved kopi av førerkort eller lignende.
  • Megler kan sette budfrist etter første visning. Fristen settes for å få igang budrunde. Det er anledning til å legge inn bud selv om fristen er ute.

Første bud må inngis skriftlig til megler enten personlig, pr brev, skannet vedlegg til epost eller pr telefaks. Megler kan ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl 12 første virkedag etter siste annonserte visning. Bud er bindende og kan normalt ikke trekkes tilbake.

Megler informerer budgiverne om høyeste bud som er innkommet.

Selger står fritt til å velge hvilket bud som skal aksepteres, herunder forkaste samtlige bud.

Det gjelder egne budregler for tvangssalg. Reglene er beskrevet i salgsoppgavene.

Finansieringbevis

Du bør skaffe deg finansieringsbevis når du starter boligjakten. Da kan du by uten finansieringsforbehold og står dermed sterkere i budrunden. Beviset gjelder normalt i 6 måneder.

Vi anbefaler vår hovedbankforbindelse og samarbeidspartner DANSKE BANK.

Inventar/løsøre

Partene står fritt til å avtale hvilket inventar og løsøre som skal følge med handelen. I våre salgsoppgaver finner du en liste over det som normalt skal følge med av inventar/løsøre.
Tvangssalg
Nedenfor finner du en enkel oversikt over saksgangen ved tvangssalg. Grundigere beskrivelse av rutinene finner du i salgsoppgavene.
Idium Web+