Hva koster advokatbistand?

Salær fastsettes med utgangspunkt
i timepris, men justert etter bl.a.
vanskelighetsgrad og resultat.

Ved starten av oppdrag vil du få
tilsendt oppdragsbekreftelse som
beskriver prising av oppdrag mv.


vekt.gif


PRISLISTE EKS. MVA INKL. MVA
Ord. timepris 1.200 - 1.700 1.500 - 2.125
Ektepakt, testament,
samboeravtale
2.600 3.250
1/2 times konsultasjon 550 - 650 687 - 812
Telefonkonsultasjon 260 - 325 325 - 405

Fastpriser gjelder kun kurante forhold. Det må gjøres en konkret vurdering i forkant av hvert oppdrag.


Fri rettshjelp
Inntektsgrensen for å innvilge fri rettshjelp er kr 246.000. Typiske saker der fri rettshjelp kan gis er barnefordeling, skifte etter samlivsbrudd, trygdesaker, personskadeerstatning. Egenandel fra kr 1.020,-. Les mer om reglene her.

I straffesaker betaler det offentlige salæret til forsvarer når det er tatt ut tiltale, og allerede under etterforskningen i de fleste bistandsadvokatoppdrag. Foreleggssaker betales normalt ikke av det offentlige.

Advokatutgifter kan også dekkes av private forsikringer, bl.a. villaforsikring. Klienten må normalt betale egenandel.

Advokatene
Rege & Wibe
Torggata 5
Pb 316
9305 Finnsnes

Tlf: 77 87 00 10
Fax: 947 633 48
rege@advkontor.no
wibe@advkontor.noKontoret deltar i gratis
advokatvakt annenhver
torsdag på biblioteket.