Advokatene Rege & Wibe

Lill-Grete Bie

Advokat - tiltrådte advokatfellesskapet i 2013.
Kontaktinfo:
Tlf: 77 87 00 10
Mob:
Epost: bie@advkontor.no
Cand. jur 1998. Spesialfag forsikringsrett. Advokatbevilling 2001. Ansatt hos advokat Kjetil Rege i 2013. Mer enn 10 års erfaring som advokat/ advokatfullmektig/megler. Har også jobbet over 4 år med fast eiendom hos landets største grunneier Statsskog SF. Arbeider i hovedsak med eiendomsmegling og fast eiendoms rettsforhold.
Idium Web+