Advokatene Rege & Wibe

Kjetil Wibe

Advokat - tiltrådte advokatfellesskapet i 2008.
Kontaktinfo:
Tlf: 77 87 00 10
Mob:
Epost: wibe@advkontor.no
Cand.jur 2001. Har arbeidet i Finansdept, Europakommisjonen og Senja tingrett. Sensor ved UiT og (tidl.) UiB. Har skrevet flere jur. artikler, og er forfatter for Gyldendal Rettsdata. Yter bistand til både bedrifter, offentlig sektor og privatpersoner. Hovedvekt på kontraktsrett, forsikring, selskapsrett, fast eiendom, pant/konkurs, arbeidsrett, prosedyre. Tar også oppdrag innen strafferett og er fast bistandsadvokat for Senja tingrett og Hålogaland lagmannsrett. Tidl. medlem i Klagenemnda for revisorer og regnskapsførere. Møtende vara i Finanstilsynets styre. Styreverv.
Idium Web+