Advokatene Rege & Wibe

Kjetil Rege

Advokat - tiltrådte advokatfellesskapet i 1998.
Kontaktinfo:
Tlf: 77 87 00 10
Mob: 91 69 74 37
Epost: rege@advkontor.no
Cand. jur 1997. Spesialfag odelsrett. Erfaring fra trygdekontor, advokatfullmektig og egen praksis fra 2000. Betydelig erfaring fra behandling av konkursbo og dødsbo.For øvrig allsidig praksis innen de fleste rettsområder. Fast forsvarer for Senja tingrett og Hålogaland lagmannsrett. Sitter i Disiplinærutvalget for Nord-Norge kretsene.
Idium Web+