Advokatene Rege & Wibe

Kathrine Jakobsen

Advokat - tiltrådte advokatfellesskapet i 2011.
Kontaktinfo:
Tlf: 77 87 00 10
Mob:
Epost: kathrine@advkontor.no
Master i Rettsvitenskap 2009 med spesialisering innen arbeidsrett og selskapsrett.
Hun har skrevet avhandling om tolking av Svalbardtraktaten.
Arbeidserfaring fra kommunal sektor, plan- og bygningsetaten.
Jobber hovedsaklig med barnevern, barne- og familierett.
Bred erfaring i møte Fylkesnemdna for barnevern samt overprøving i tingretten.
Idium Web+