Advokatene Rege & Wibe

Cato Simonsen

Advokat - tiltrådte advokatfellesskapet i 2013.
Kontaktinfo:
Tlf: 77 87 00 10
Mob:
Epost: cato@advkontor.no
Master i Rettsvitenskap 2008 med politirett som spesialfag, samt masteroppgave og erfaring på PhD-gradsnivå innenfor strafferett. Har tidligere arbeidet som universitetslektor og stipendiat ved Det juridiske fakultet i Tromsø, samt som politifullmektig. Bred erfaring fra kurs og undervisning innen ulike juridiske fagfelt, og har jevnlig sensur- og veiledningsoppdrag ved UiT. Yter juridisk bistand til både bedrifter, offentlig sektor og privatpersoner. Han har allsidig praksis, med hovedvekt på fast eiendom, barnefordeling, barnevern, strafferett, vegtrafikk og kontraktsrett.
Idium Web+