Advokatene Rege & Wibe
Velkommen til regionens største advokatfellesskap!
Vi er 5 advokater med allsidig praksis og erfaring.
Vårt kontor driver allminnelig praksis. Det vil si at vi tar imot de fleste type saker.
Advokatene har likevel hver sine spesialfelt med særlig kompetanse og erfaring. Du kan enten be om en avtale med en bestemt advokat hos oss, eller vi vil tildele den advokat som har riktig kompetanse og kapasitet for din sak.
Vi tilbyr bred juridisk bistand innenfor de fleste rettsområder. Vi kan hjelpe med juridiske vurderinger og råd, bistand i tvisteløsning og prosedyreoppdrag for domstoler og fylkesnemnd.
Faste oppdrag er blant annet forsvarer og bistands-advokat i straffesaker, bostyrer-oppdrag i dødsbo og konkursbo samt
advokat i barnevernsaker. Vi holder til i lyse og trivelige lokaler lett tilgjengelig midt på Finnsnes.
Porten til Senja
Porten til Senja
Finnsnes en småby i vekst
Finnsnes en småby i vekst
Idyll ved Gisundet
Idyll ved Gisundet

Alle våre advokater er medlem av Advokatforeningen. Det betyr blant annet at advokatene er forpliktet til å gjennomføre etterutdanningskurs i samsvar med foreningens retningslinjer. Dette skal sikre deg som klient at advokaten er best mulig oppdatert om rettsreglene på det område vedkommende jobber.
Domstolene ansetter faste bistandsadvokater og faste forsvarere i hver enkelt rettskrets. I vår rettskrets som administreres av Senja tingrett er det ansatt 2 faste bistandsadvokater og 2 faste forsvarere.
Vårt kontor er utvist tillit ved at Kjetil Wibe ansatt som fast bistandsadvokat og Kjetil Rege er ansatt som fast forsvarer.
Advokatene Rege & Wibe er samarbeidspartner for nettstedet www.straffekalkulator.no i rettskretsen. Her kan du finne nyttig informasjon om straffenivået i forskjellige saker. Du finner også informasjon om gangen i en straffesak og annen nyttig informasjon.
På denne siden finner du tips og veiledning før du engasjerer advokat. Siden www.advokatenhjelperdeg.no er en tjeneste som leveres av Advokatforeningen.
Idium Web+